Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Slatinska Banka

Poštovani,

od 04. ožujka 2019. god. članovima općeg sindikata osigurali smo izmjenjene uvjete pogodnosti kod našeg partnera Slatinska Banka, odnosno pogodnosti za podizanje gotovinskog kredita u kunama bez naknade s promjenjivom kamatnom stopom od 5,87% godišnje do maksimalnog iznosa od 225.000,00 Kuna, te gotovinskog kredita u Eurima bez naknade, s promjenjivom kamatnom stopom od 5,53 % godišnje uz maksimalni rok otplate do 144 mjeseca (do 12 godina). 

 

Napomena: Uvjeti navedeni u slijedećim primjerima odnose se na članove OS MUP-a koji su ujedno i klijenti Slatinske banke.

 

GOTOVINSKI KREDITI U KUNAMA

 

  •  Iznos kredita: od 8.000,00 do 225.000,00 KN
  • Rok otplate: do 144 mjeseca
  • Kamatna stopa: promjenjiva 5,87% godišnje
  • Naknada: bez naknade

 

Reprezentativni primjer:

Status klijenta

Klijent Banke

Valuta kredita

KUNA

Iznos kredita

100.000,00

Rok otplate

144 mj

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva %

bez naknade

Iznos naknade

0,00

Mjesečna naknada za vođenje računa

11,00

Kamatna stopa promjenjiva

5,87%

EKS

6,25%

Interkalarna kamata

469,94

Iznos kamate za razdoblje otplate

39.555,34

Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate

969,14

Ukupan iznos za otplatu*

139.555,34

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, te mjesečnu naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

GOTOVINSKI KREDITI U EURIMA

Tražitelj kredita klijent Banke – uz valutnu klauzulu:

  • Iznos kredita: od 1.000,00 do 30.000,00 EUR
  • Rok otplate: do 144 mjeseca
  • Kamatna stopa: promjenjiva 5,53% godišnje
  • Naknada: bez naknade

 

Reprezentativni primjer:

Status klijenta

Klijent Banke

Valuta kredita

EUR

Iznos kredita

10.000,00

Rok otplate

144 mj

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva %

bez naknade

Iznos naknade

0,00

Mjesečna naknada za vođenje računa

1,46

Kamatna stopa promjenjiva

5,53%

EKS

5,97%

Interkalarna kamata

44,34

Iznos kamate za razdoblje otplate

3.704,50

Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate

95,17

Ukupan iznos za otplatu*

13.704,50

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, te naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

 

 

U slučaju nejasnoća i dodatnih pitanja molimo Vas kontaktirati gđu Kseniju S. na 098 435-144

 

 

ostale novosti koje ste možda propustili