Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

REGRES 2018.

Poštovani članovi,

obzirom da se ne koriste svi društvenom mrežom Facebook, obavještavamo sve članove koji prate novosti putem naše web stranice, da će regres biti isplaćen 16.07.2018. godine, što smo objavili dana 04.07.2018. na našoj Facebook stranici.

 

Istu stranicu uvijek možete pratiti putem linka  Facebook – OS MUP-a jer je stranica otvorena za javno praćenje.

 

Također, na temu regresa smo informativno pisali i 29.06.2018., te Vam sada kopiramo cijeli tekst i ovdje:

 

Informativno, namijenjeno svim članovima OS MUP-a (i šire – svim službenicima i namještenicima MUP-a RH)

 

Prvenstveno se obraćamo članovima Općeg sindikata MUP-a koji su potaknuli pitanje regresa, međutim, smatramo da se ova informacija odnosi na sve državne službenike i namještenike, te smo slobodni zaobići odgovaranje na pojedinačne pozive i upite – na način da Vam svima prenesemo odgovor ovdje.

Kako se u zadnje vrijeme dodatno povlači pitanje članova o “primjeni Kolektivnog ugovora samo na ‘reprezentativne’ sindikate“, ovim putem želimo napomenuti da je Kolektivni ugovor ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE u samom svom nazivu već “odgovorio” na pitanje na koga se sve isti odnosi, bez obzira u kojem/im sindikatu/ima su članovi – zaposlenici u MUP RH.

 

Dakle, regres je definiran u navedenom Kolektivnom ugovoru pod točkom 6. “Ostala materijalna prava službenika i namještenika“, te Vam donosimo cijeli članak kojim je definirano slijedeće:

 

————————–
6. OSTALA MATERIJALNA PRAVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Članak 44.
(1) Ugovorne strane sporazumne su da će Vlada službeniku i namješteniku isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora, najkasnije do dana početka korištenja godišnjeg odmora.
(2) O visini regresa će ugovorne strane za svaku sljedeću kalendarsku godinu pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje i ugovoriti dodatkom ovom Ugovoru.
(3) Ako se dodatak iz stavka 2. ovoga članka ne potpiše do donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje, regres iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade i sindikata.
————————

 

Obzirom da, koliko je javno poznato, NISU DONEŠENE SMJERNICE navedene u čl. 44, st.2, tada se primjenjuje st.3 istog članka, a to znači da će isplate regresa biti, i to – citiramo iz st. 3: “… regres iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade i sindikata.”

 

Regresa ne bi bilo JEDINO U SLUČAJU da je drugačije dogovoreno od strane ‘reprezentativnih’ sindikata i Vlade RH, a u takvom slučaju bi trebao postojati i DODATAK postojećem Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, koji bi uz to trebao isto tako biti JAVAN i dostupan svima, kao i Kolektivni ugovor, te iz kojeg bi se vidjele sve donesene/izmijenjene/dopunjene stavke, zajedno sa datumom donošenja istih.

 

Cijeli Kolektivni ugovor koji se odnosi na SVE VAS možete pročitati na ovom linku:

 

https://narodne-novine.nn.hr/…/sluzbe…/2017_11_112_2630.html

 

Tomislav Teri, predsjednik OS MUP-a

ostale novosti koje ste možda propustili