Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

OBAVIJEST ČLANOVIMA

 

 

Odbor za državnu službu RH odbio je žalbe policijskih službenika u predmetu uskrate prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža u državnim tijelima, a vezano uz razdoblje od 01. travnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine!

 

Za 9 naših članova (S.K., D.H., R.O., D.Č., Ž.A., D.P., B.V., T.T. i J.P.), za koje su žalbe podnijete sredinom 2014. godine, a Ustavni sud je odbio prigovore o nesuglasnosti još 24.07.2015., Odboru za državnu službu  je trebalo više od 4 godine (!) da bi donio Rješenja (koja nose datum 16.10.2018. godine, a zaprimljena su u odvjetničkom uredu 13.11.2018.), i u kojima su JEDINE RAZLIČITOSTI – IMENA policijskih službenika na prednjoj strani!

 

Obrazloženja koja se navode za sve policijske službenike/ce su da se Zakonom o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova u visini od 4%, za razdoblje od 1. travnja 2014. do 31. prosinca 2014.), derogiraju prava utvrđena kolektivnim ugovorom, da je Ustavni sud odbio prigovore o nesuglasnosti, te da je Zakon obvezujući.

 

U “uputi” o pravnom lijeku  na kraju svih ovih Rješenja Odbora za državnu službu stoji:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

 

I tako… 4 po 4 godine (inače, rok u kojem se najčešće i ratovi završavaju, dok drugi u “šprancama” zamijene svega imena i prezimena), državne institucije se nadaju da nas neće biti, ili u najmanju ruku da ćemo svi završiti u mirovini, sretni što smo ju uopće i dočekali uz ovakav sustav!

 

 

OS MUP-a
po predsjedniku Tomislavu Teri

 

  • naslovna slika preuzeta na internetu, link: http://www.sdlsn.hr/jutarnji-list-o-izvjescu-odbora-za-drzavnu-sluzbu-o-zalbama-drzavnih-sluzbenika/, a ovako izgledaju SVA Rješenja, samo su imena mijenjana:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ostale novosti koje ste možda propustili