Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU RH ODBIO ŽALBE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

OBAVIJEST ČLANOVIMA

 

 

Odbor za državnu službu RH odbio je žalbe policijskih službenika u predmetu uskrate prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža u državnim tijelima, a vezano uz razdoblje od 01. travnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine!

 

Za 9 naših članova (S.K., D.H., R.O., D.Č., Ž.A., D.P., B.V., T.T. i J.P.), za koje su žalbe podnijete sredinom 2014. godine, a Ustavni sud je odbio prigovore o nesuglasnosti još 24.07.2015., Odboru za državnu službu  je trebalo više od 4 godine (!) da bi donio Rješenja (koja nose datum 16.10.2018. godine, a zaprimljena su u odvjetničkom uredu 13.11.2018.), i u kojima su JEDINE RAZLIČITOSTI – IMENA policijskih službenika na prednjoj strani!

 

Obrazloženja koja se navode za sve policijske službenike/ce su da se Zakonom o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova u visini od 4%, za razdoblje od 1. travnja 2014. do 31. prosinca 2014.), derogiraju prava utvrđena kolektivnim ugovorom, da je Ustavni sud odbio prigovore o nesuglasnosti, te da je Zakon obvezujući.

 

U “uputi” o pravnom lijeku  na kraju svih ovih Rješenja Odbora za državnu službu stoji:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

 

I tako… 4 po 4 godine (inače, rok u kojem se najčešće i ratovi završavaju, dok drugi u “šprancama” zamijene svega imena i prezimena), državne institucije se nadaju da nas neće biti, ili u najmanju ruku da ćemo svi završiti u mirovini, sretni što smo ju uopće i dočekali uz ovakav sustav!

 

 

OS MUP-a
po predsjedniku Tomislavu Teri

 

  • naslovna slika preuzeta na internetu, link: http://www.sdlsn.hr/jutarnji-list-o-izvjescu-odbora-za-drzavnu-sluzbu-o-zalbama-drzavnih-sluzbenika/, a ovako izgledaju SVA Rješenja, samo su imena mijenjana:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ostale novosti koje ste možda propustili