Ministarstvo uprave: Obustava polaganja državnog stručnog ispita

Slika /slike/Ostale informacije.jpg

Zbog trenutne i promjenjive epidemiološke situacije u zemlji odgađa se polaganje državnog stručnog ispita do daljnjega.

Iz razloga što kandidati imaju obvezu položiti državni stručni Ispit u utvrđenim rokovima, čelnici javnopravnih tijela će sukladno posebnim propisima donijeti posebna rješenja o produženju roka polaganja Ispita na zahtjev službenika za onoliko vremena koliko će trajati privremena odgoda polaganja Ispita zbog navedenih razloga.

Isto tako, uplaćeni iznos troškova polaganja koji je uplaćen za kandidata priznaje se za naknadno polaganje Ispita.

Upućujemo Vas na poveznicu https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/drzavni-strucni-ispit-789/raspored-polaganja-drzavnog-strucnog-ispita/14763 gdje su objavljeni Rasporedi polaganja državnog stručnog ispita kako bi imali uvid u popis prijavljenih i raspoređenih kandidata po ispitnim rokovima koji se do daljnjega neće održavati.

Ministarstvo uprave na vrijeme će Vas obavijestiti o nastavku polaganja Ispita ili o eventualnim daljnjim preporukama.

OBAVIJEST