Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email


FITNESS CENTAR XXL
Poštovani kolegice i kolege,

Opći sindikat MUP-a sklopio je poseban ekskluzivan ugovor sa fitness centrom „XXL“ koji se nalazi na adresi u

Zagrebu, Avenija Dubrovnik bb, u paviljonima Zagrebačkog velesajma (www.fc-xxl.hr)

više ovdje….


 

ostale novosti koje ste možda propustili