Croatia banka

Opći sindikat policije je ugovorio i pogodnosti kreditiranja članova sindikata kroz povoljnije tržišne uvjete s opcijom i za članove s blokiranim tekućim računima. Za detalje molimo Vas pročitajte PDF u nastavku.

Slatinska Banka

Slatinska Banka Poštovani, od 04. ožujka 2019. god. članovima općeg sindikata osigurali smo izmjenjene uvjete pogodnosti kod našeg partnera Slatinska Banka, odnosno pogodnosti za podizanje gotovinskog kredita u kunama bez naknade s promjenjivom kamatnom stopom od 5,87% godišnje do maksimalnog iznosa od 225.000,00 Kuna, te gotovinskog kredita u Eurima bez naknade, s promjenjivom kamatnom stopom […]

IMEX BANKA

Pogodnost vrijedi do 31.12.2016!   Poštovani,   Budući da se velik dio naših članova, kao i ostalih policijskih službenika i namještenika , zbog povećanja troškova života, uz smanjenje plaća nalazi u teškoj materijalnoj situaciji i prekomjernom zaduženju zbog prijašnjih nepovoljnih uvjeta po kojima su se zaduživali, osigurali smo kreditnu liniju kredita s posebnim pogodnostima, koje […]

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK

Poštovane kolegice i kolege, Izvješćujemo vas da je sa Erste&steiermärkische bank dogovorene pogodnost za članove  Općeg sindikata MUP-a pri ugovaranju kreditnih kartica, otvaranju tekućeg računa i sklapanja gotovinskog ili stambenog kredita. Napominjem da ako postoje zainteresirane da dostavite brojčano kolko ljudi zainteresiranih  tako da vam mogu dostaviti kovertu od Erste banke u kojos je nalazi sva dokumentacija […]

BANKA KOVANICA

Zagreb, 21. lipnja  2013. godine Ur.broj:OS MUP-01-04-O-11/13.                     Poštovane kolegice i kolege,               Obavještavamo Vas da smo u suradnji sa VELEBIT OSIGURANJEM d.d. i BANKOM KOVANICA za članove sindikata osigurali nenamjenske gotovinske kredite bez jamaca uz policu osiguranja VELEBIT OSIGURANJA d.d. do 30.000,00 eura te stambene kredite.               Nenamjenski gotovinski […]