Taking too long? Close loading screen.

 

2014-03-03_100911Poštovane članice i članovi,

 

Budući da smo članove Matice hrvatskih sindikata priopćavamo Vam da je Matica hrvatskih sindikata uputila   Kolektivnu žalbu  Europskom socijalnom odboru pri Vijeću Europe.

 

Navedena Žalba upućena je  prvenstveno zbog donošenja Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih

prava zaposlenima u javnim službama (božićnica, regres) no pritom se  Odboru pokušala približiti i cjelokupna gospodarska i društvena atmosferu u RH pregledom propisa kojima su, u zadnjih nekoliko godina, umanjena radnička, socijalna i sindikalna prava i prekršene odredbe Europske socijalne povelje. Naime, smatralo se da je bitno istaknuti da nije sporan samo Zakon o uskrati materijalnih prava već da se radi o sustavnom kršenju prava radnika nepoštivanjem odredbi kolektivnih ugovora, zakona i međunarodnih propisa.

 

Također upućen je i četvrti Prigovor Međunarodnoj organizaciji rada. Nakon prigovora zbog Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje,Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava i Uredbe kojom su koeficijenti smanjeni za 3%,  sada je poslan i prigovor zbog donošenja Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, kojim je ukinut dodatak od 4, 8, 10%. Iako su oba Zakona o uskrati donesena pod izlikom njihove privremene primjene, Vlada iz godine u godinu demonstrira svoju moć produžujući vrijeme važenja navedenih Zakona. Da je pitanje isplate dodataka na plaću u javnim službama aktualno potvrđuje i činjenica da je Vlada ponovno, prije nekoliko dana, u saborsku proceduru poslala prijedloge da se produži primjena Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama i Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža. Za državne službenike i namještenike nije bilo moguće uputiti žalbe na onaj dio prava naveden u ankesima Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike potpisanog od strane reprezentativnih sindikata kojim se dio prava prolongirao ili su se sindikati državnih službi odrekli prava koja su ostala javnim službama.      

                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                            Predsjednik

                                                                                                                                          Siniša Mihelić