PU Vukovarsko-srijemska

Vladimir Vidaković

Povjerenik PU Vukovarsko – Srijemska

Mobitel: 091/4850-634

Mail adresasicovk@gmail.com