PU Primorsko-goranska

VIZI DARIO

Povjerenik PU Primorsko-goranska

Mobitel: 091/4850-604

Mail adresa: rio.da.viz@gmail.com