PU Ličko-senjska

Sandi Jurković

Povjerenik PP Korenica i V.D. PU Ličko-Senjska

Mobitel: 091/4850-570

Mail adresa: sandijurkovic7@gmail.com