PU Krapinsko-zagorska

LABAŠ ŽELJKO

Povjerenik PU Krapinsko-zagorska

Mobitel: 091/4850-620

Mail adresa: zeljko.labas@gmail.com