PU Koprivničko-križevačka

Damir Šostarić

Povjerenik PU Koprivničko križevačka

Mobitel: 091/4850-616

Mail adresa: damir0024@gmail.com