PU Karlovačka

Neven Rajak

Povjerenik PU Karlovačka

Mobitel: 095/9209-528  ili  091/4850-653

Mail adresa: neven.rajak@gmail.com