ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK
banka
O pogodnosti

Poštovane kolegice i kolege,

 

Izvješćujemo vas da je sa Erste&steiermärkische bank dogovorene pogodnost za članove  Općeg sindikata MUP-a pri ugovaranju kreditnih kartica, otvaranju tekućeg računa i sklapanja gotovinskog ili stambenog kredita.

 

 

 

Napominjem da ako postoje zainteresirane da dostavite brojčano kolko ljudi zainteresiranih  tako da vam mogu dostaviti kovertu od Erste banke u kojos je nalazi sva dokumentacija i informacije.

Za daljnje  informacije obratite se u poslovnicu Erste&Steiermärkische Banke ili vašem povjereniku.

 

PREDSJEDNIK

Siniša Mihelić

 

  1. ERSTE DOKUMENTACIJA
  2. http://www.erstebank.hr/hr/

 

 
Mapa   

Podijeli
Kontakt
Slične pogodnosti
Slatinska Banka
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK