Taking too long? Close loading screen.

NAKNADA ZA CIVILNO ODJELO

Poštovani,       U prilogu Vam dostavljamo dopis koji smo uputili Ministarstvu unutarnjih poslova ministru gosp. Ranku Ostojiću i pom. ministra Nebojiši Kirginu.       Budući da se opet kasni sa isplatom naknade za civilno odijelo, odnosno dostavom narudžbenica... read more

TARIFNI MODELI VIP-A MOBILNI INTERNET

Poštovane kolegice i kolege, Obavještavamo Vas da smo sklopili novu dopunu ugovora sa VIP-om u cilju pojeftinjenja i poboljšanja usluga za VIP mobilni Internet.  Obrasci za VIP nalaze se na WEB stranici OS MUP-a te ga možete dostaviti na mail ili ga proslijediti putem... read more

IMEX BANKA NENAMJENSKI KREDIT

Poštovani,         Budući da se velik dio naših članova, kao i ostalih policijskih službenika i namještenika , zbog povećanja troškova života, uz smanjenje plaća nalazi u teškoj materijalnoj situaciji i prekomjernom zaduženju zbog prijašnjih nepovoljnih uvjeta po... read more

NOVI TARIFNI MODELI VIP-A

Poštovane kolegice i kolege, Obavještavamo Vas da smo sklopili novu dopunu ugovora sa VIP-om u cilju pojeftinjenja i poboljšanja usluga. Posebno napominjemo da postoji nova opcija „uspostava poziva“ , za besplatnu uspostavu poziva čija cijena iznosi 29,00 kn sa... read more