Oglasnik – Uvjeti korištenja

 1. Stranice na adresi www.osmupa.hr u vlasništvu su Općeg Sindikata MUP-a , dalje u tekstu OSMUP-a.
  Pristupanjem ovim stranicama, prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja stranica. Zadržavamo pravo promjena,modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama oglasnika OSMUP-a upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
 1. Svaki korisnik prihvaćanjem ovih pravila dopušta uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava te za slanje elektroničke pošte, u skladu s 20. točkom ovih pravila, a OSMUP-a se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni.
 1. Oglase može objavljivati isključivo član sindikata, a pregledavati I kontaktirati prodavača svatko.
 1. Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, videosnimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, preneseni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. OSMUP-a ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnovom naknade štete prema izdavaču internet portala oglasnika OSMUP-a, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni sadržaj, korisnik preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio izdavača OSMUP-a  od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi OS MUP-a svaku štetu koja je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni materijal.
 1. Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
 1. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika i oglašivača. Opći Sindikat MUP-a nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.
 1. Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.
 1. Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje.
 1. Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, banera i sl.
 1. Liste proizvoda nisu dopuštene. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet prodaje, osim ako ne predstavlja komplet. (Primjer: u jednom oglasu dopušteno je prodavati “stol i četiri stolice”, ali nije dopušteno zajedno prodavati “skije i motocikl”.)
 1. Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.
 1. Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr.: *** motor za čamac ***).
 1. Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako, nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.
 1. Internetske veze (linkovi) sa stranica oglasnika OS MUP-a : dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni. OSMUP-a zadržava pravo procjene hoće li neki link odobriti ili neće.
 1. OSMUP-a zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij.
 1. OSMUP-a ima pravo urediti, ili izmijeniti ili ne objaviti oglase i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:
  • kad je oglas predan u pogrešnu rubriku
  • kad proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
  • kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način
  • kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
  • kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije
  • kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv
  • kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
  • kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
  • kad se oglašava potražnja
  • OSMUP-a zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).
 2. Objavom oglasa na OSMUP-a korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-mail). Korisnik mora imati aktivnu e-mail adresu gdje povremeno pregledava poštu.
 3. Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektroničke pošte koja je povezana s aktivnostima OSMUP-a. Elektronička pošta može povremeno sadržavati reklamne poruke. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da OSMUP-a trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje reklamnih poruka.
 4. Korisnici svojim zahtjevom za objavom oglasa neopozivo ovlašćuju OSMUP-a da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. OSMUP-a u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na stranicu OSMUP-a.
 5. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice OSMUP-a, uključivo sa svim podacima koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja OSMUP-a.
 6. OSMUP-a zadržava pravo trenutno s popisa korisnika brisati one korisnike koji bi kršili ova pravila i uvjete ili na neki drugi način usporavali ili ometali rad stranica. OSMUP-a zadržava pravo, uz gašenje korisničkog računa,poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ova Pravila i uvjete. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva OSMUP-a podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.
 7. OSMUP-a ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili pogrešaka u djelovanju web stranica.
  OSMUP-a ne jamči da će korisnik moći pristupati do sadržaja svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa, ako će ih htjeti kasnije upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.
 8. Za analizu svoje internetske stranice koristimo software za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje internetske stranice te time stječemo dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. kolačići. Kolačići su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja internetske stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici. To nam omogućava provođenje gore opisane analize korištenja. Kolačići se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na pregledniku, i odbiti ili izbrisati. Međutim, to može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni software, osim toga, prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke. Naglašavamo da, ni u kom slučaju, ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka ni do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice.
 9. Elektronička komunikacija između OSMUP-avih korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a u svrhu:
  • Informiranja o detaljima oglasa
  • Namjere sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog uz oglašeni proizvod ili uslugu

Korisnici su u pisanoj komunikaciji na OSMUP-a dužni:

 • Redovito provjeravati i ažurno odgovarati na pristigle upite od drugih korisnika
 • Prije slanja ponude vezane uz određeni oglas pročitati detaljni opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu

 

Korisnicima u pisanoj komunikaciji na OSMUP-a, nije dozvoljeno:

 • Promovirati druge servise, proizvode i usluge
 • Slati linkove na druge internetske lokacije
 • Nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju
 • Slati ponude za poslovnu suradnju koja nije oglašena
 • Rabiti tuđe ime ili e-mail adresu, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da ga kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt
 • Tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
 • Dogovarati se s drugim oglašivačima o cijenama
 • Psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje
 • Slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati
 • Rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka

U svrhu zaštite korisnika, sprečavanja zlouporabe komunikacije, otkrivanje neželjene pošte i zlonamjernog softvera i razvoja OSMUP-avih proizvoda, OSMUP-a zadržava pravo bez obavijesti:

 • Provjeriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektroničku poštu)
 • Privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima
 • Trajno otkazati isporuku poruka primateljima
 • Isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka, čiji je voditelj OSMUP-a.OSMUP-a čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke do isteka poslovne potrebe, a isti mogu biti proslijeđeni samo i isključivo nadležnom državnom tijelu u provedbi zakona. Sve primjedbe uz Zaštitu osobnih podataka utvrđene su članku 2 ovih pravila.

 1. Sve primjedbe uz 10. članak Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta sindikata, Petrova 152, Zagreb, putem e-maila na adresu info@osmupa.hr
  Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Podaci o upravitelju sistema OSMUP-a oglasnika:

Opći Sindikat MUP-a  
Petrova 152
10 000 Zagreb
Hrvatska

E-mail: info@osmupa.hr

Tel: 01/5514-213