OPĆI SINDIKAT MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA
„ The General Union of the Ministry of Internal Affairs “

 

Predmet: OBAVIJEST

Poštovani članovi, simpatizeri i poslovni suradnici,
Ovim putem Vas obavještavam da je dana 16. veljače 2018. godine u 13,00
sati održana Izvještajno-izborna Skupština OS MUP-a u službenim prostorijama OS
MUP-a na adresi: Ul. Ravnice V 10, 10000 Zagreb. Skupština je sazvana sukladno
Statutu OS MUP-a i Zakonu o udrugama.

 

DNEVNI RED:
1. Otvaranje Izvještajno-izborna Skupštine s uvodnim pozdravom;
2. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine;
3. Izbor radnih tijela Skupštine;
a. radnog voditeljstva
zapisničara,
dva ovjerovitelja zapisnika,
verifikacijsko povjerenstvo (3);
4. Podnošenje izvješća za 2017. godinu;
a. o radu Društva (o protekloj godini i mandatnom razdoblju),
b. o financijsko – materijalnom poslovanju,
c. Nadzornog odbora,
5. Rasprava po izvješćima za 2017. godinu
6. Razrješnica: Predsjedniku, Izvršnom odboru, Nadzornom odboru i svim
odborima u proteklom mandatnom razdoblju OS MUP-a;
7. Prijedlog i izbor Predsjednika, članova Izvršnog odbora, članova
Nadzornog odbora i dr.;
8. Prijedlog, izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana za
2018.godinu;
9. Rasprava o prijedlozima, Planu rada i Financijskom planu za 2018.
godinu;
10. Ostala pitanja i prijedlozi; (evidentirani u Zapisniku).

Također želim izvijestiti članstvo da je Zaključkom ove Skupštine izmijenjen
menadžment Općeg sindikata MUP-a koji je odlučio promijeniti ciljeve rada i
fokusirati se na rješavanje problema naših članova.

 

Izabrani članovi su slijedeći:

 

Predsjednik:
Tomislav Teri

 

Zamjenik predsjednika:
Ivica Pavlaković

 

Dopredsjednici:
Robert Lujić
Jere Gulin
Vladimir Vidaković

 

Glavni Tajnik:
Mario Zajec

 

Zamjenik Gl. Tajnika:
Ivan Koštić

 

Nadzorni odbor:
Mladen Katanec
Ante Nekić
Marinjo Furdi

 

Plan rada i djelovanje sindikata biti će prezentiran po podružnicama do
31.05.2018. godine, a o datumima održavanja prezentacije izvijestiti ćemo Vas na
našim web stranicama i putem vaših povjerenika.
Ukoliko postoje pitanja odgovore ćemo Vam omogućiti u najkraćem mogućem
roku putem info@osmupa.hr i brojevima telefona koji su objavljeni na službenim
stranicama OS MUP.

 

Ovim putem želim zahvaliti svim članovima koji su bili vjerni Općem
sindikatu Ministarstva unutarnjih poslova te strpljivi u rješavanju njihovih
problema.
Nastojat ću poboljšati komunikaciju sa članstvom i vašim povjerenicima te dati
sve od sebe da se ovaj menadžment OS MUP-a usredotoči na rješavanje problema
naših članova.

 

U Zagrebu, dana 26. veljače 2018. godine.

 

PREDSJEDNIK OS MUP-a:
Tomislav Teri