Taking too long? Close loading screen.

Zagreb, 21.ožujak 2014. godine

Ur.broj:OS MUP-01-03-O-5/1/14.

Poštovane kolegice i kolege,

Dostavljamo Vam kratko pojašnjenje u svezi Vaši upita da li je povoljnije uplaćivati u I. i II. stup mirovinskog osiguranja ili ostati samo u I. stupu.

 

–  rok za odluku do sutra, ( 22.03.2014.g. )

 

– ukoliko potpišete izjavu da ostajete u I. i II. stup mirovinskog osiguranja, prema posljednjem tumačenju REGOS-a  nakon sutrašnjeg dana, ( 22.03.23014.g. ), više tu izjavu ne možete povući te ostajete i dalje u II. stupu.

 

– ukoliko ne potpišete izjavu da ostajete i u II. stupu mirovinskog osiguranja automatizmom prelazite samo u I. stup i  dok ste zaposleni u MUP-u više ne možete zatražiti ulazak u II. stup mirovinskog osiguranja,  a ta sredstva ostaju u proračunu.

 

–  nema garancije da se nekim novim izmjenama zakona neće za još neka radna mjesta ukinuti staž povećanim trajanjem po kojim se ostvaruju prava za odlazak u mirovinu po posebnom zakonu.

 

Posebice napominjemo da je prema važećem Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, (‘Narodne novine’, broj 128/99, 16/01, 16/01, 22/02, 41/08 i 118/12), propisano da policijski službenik može, ( što ne znači da mora ), ostvariti pravo na starosnu mirovinu temeljem rješenja ministra o prestanku službe zbog potreba službe sa navršenih najmanje 30 godina mirovinskog staža, a od toga najmanje 15 godina mirovinskog staža na dužnostima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, ( ne 15 godina stvarno provedenih na poslovima na kojima se staž beneficira, već zbroj razdoblja u kojem je osiguranik radio na beneficiranom radnom mjestu u efektivnom trajanju  i benefikacije za to razdoblje trebaju iznositi 15 godina),  te da je stvarno proveo najmanje 10 godina u svojstvu policijskog službenika.

 

U 15 godina uračunava se i vrijeme provedeno u Domovinskom ratu u dvostrukom trajanju.

 
Svi staževi osiguranja s povećanim trajanjem ostvareni prema ranijim propisima za koje je bila uređena djelatna vojna služba i služba u svojstvu ovlaštene službene osobe, kao i poseban staž ostvaren na temelju sudjelovanja u Domovinskom ratu, međusobno se zbrajaju pri  utvrđivanju uvjeta od 15 godina .

 

To u prijevodu znači da policijski službenici, ( prema zadnjem tumačenju MUP-a ), kojima se više na radnom mjestu staž osiguranja ne računa kao staž sa povećanim trajanjem ukoliko imaju manje od 15 godina staža na radnom mjestu gdje se staž osiguranja računa kao staž sa povećanim trajanjem, neće moći bez obzira na ukupni staž( navršenih najmanje 30 godina mirovinskog staža ) , ostvariti pravo na starosnu mirovinu prema važećem Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba.

 

To je vrlo bitno iz razloga što im u tom slučaju nije povoljniji ostanak samo u I. stupu mirovinskog osiguranja.

 

Da li će se taj propust ispraviti u prijedlogu novog Zakona, koji će biti uskoro predložen, to je pitanje.

 

Također je bitno za napomenuti da ministar ne mora donijeti rješenje o prestanku službe zbog potreba službe sa navršenih najmanje 30 godina mirovinskog staža.

 

Činjenica je da nas uskoro očekuje, nakon usvajanja Prijedloga Zakona o državnoj službi,  promjena Zakona o policiji, odnosno Uredbe o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnika o unutarnjem redu gdje se još za neka radna mjesta može ukinuti staž sa povećanim trajanjem.

 

Zaključno, rizik visine obračuna mirovine i prava na ostvarivanje iste prebačen je na policijske službenike jer se ne zna kakove izmjene Zakona, Uredbi i Pravilnika predstoje, a

Isto tako zakonodavca je donio izmjene zakona sa pretpostavkom da svi policijski službenici namjeravaju cijeli radni vijek provesti u MUP-u, jer ako su izašli iz II. stupa i nakon nekog vremena prestali biti zaposlenici MUP-a, odnosno zaposlili se negdje drugdje sve dotadašnje uplate u II. stup ne znače im ništa.  Također je ostavljena Zakonska mogućnost da se od strane ministra  ne mora donijeti rješenje o prestanku službe zbog potreba službe sa navršenih najmanje 30 godina mirovinskog staža i na taj način se policijske službenike stavlja u nepovoljan položaj da odluče o izlasku iz II. Mirovinskog stupa, a nisu sigurni kada će moći otići u mirovinu i pod kojim uvjetima. Nadalje ostavlja se rizik da ime se ukine ili budu premješteni na radno mjesto gdje se staž ne računa u povećanom trajanju, ako nemaju 15 godina na takovom radnom mjestu, a izašli su iz II. stupa i ne mogu se u njega vratiti, a neće moći ostvariti prava po posebnom Zakonu.

 

Iz svih navedenih razloga ne možemo Vam sugerirati, ( ne da ne želimo) , da li da ostanete ili da izađete iz II. stupa.

 

Smatramo da je neozbiljno da se nije dostavio pretpostavljeni izračun mirovina, da se prethodno nisu donijeli novi Zakoni ili izmjene postojećih već se policijski službenici stavljaju pred svršen čin.

 

 

Predsjednik

Siniša Mihelić