Novi korisnički portal

Novi korisnički portal

Dragi članovi, od danas smo dobili korisnički portal!Na portalu je moguće vidjeti svoje podatke o članstvu, stanje kase uzajamne pomoći i sve obustave na plaću.Korisnički portal se nalazi u gornjem dijelu web stranice -> Moj račun Dobivanje korisničkih...