Taking too long? Close loading screen.
Kasa za nove članove sindikata

Kasa za nove članove sindikata

KASA  ZA NOVE ČLANOVE  Poštovani,Zbog brojnih upita policijskih službenika i namještenika koji još nisu naši članovi i teške materijalne situacije u kojoj su se mnogi našli zbog uskrata prva na dodatke na plaću, provođenja nenajavljenih ovrha i dr. zbog čega im je...