Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Dragi članovi,

Izvješćujemo Vas da smo sklopili ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju sa ” Allianz Zagreb d.d. ” kojom se pokrivaju troškovi lijekova sa
cjelokupne ,,Bliste. Ugovor sa novim osiguravateljem sklopljen je iz razloga što za sve police dopunskog zdravstvenog osiguranja “Croatia zdravstveno osiguranje” koje
bi bile ugovorene ili produžene nakon 01.01.2018.g. više ne bi pokrivale cjelokupnu ,,8″ listu lijekova, sa ograničenjem iznosa troškova itd.

Obzirom na navedeno nećemo produžavati ugovor sa Croatia zdravstvenim osiguranjem nakon 01.01.2018.g.

Mjesečna premija zdravstvenog osiguranja “Allianz” iznosi 70 kuna mjesečno.

ostale novosti koje ste možda propustili